PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

Dotacje UE

 

Tytuł projektu.: „Rozwój przedsiębiorstwa DROZD przez zastosowanie innowacyjnych technologii.”

Numer projektu: RPPK.01.04.01-18-0287/17

Głównym celem niniejszego projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy DROZD poprzez inwestycje w środki trwałe wprowadzające na polski rynek innowacyjne technologie, dzięki którym możliwe będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.

Do osiągnięcia celu głównego prowadziła realizacja następujących celów cząstkowych:

• Zakup 1 środka trwałego celem rozszerzenia oferty i wprowadzenia 1 nowej innowacyjnej grupy produktów i 1 udoskonalonych (dla firmy oraz kraju) konkurencyjnych na rynku europejskim.
• Transfer innowacyjnych technologii do przedsiębiorstwa – 2 szt. .
• Wzrost jakości produktów dzięki wdrożeniu 2 innowacyjnych technologii.
• Utworzenie 2 nowych miejsc pracy w oparciu o politykę zrównoważonego rozwoju.
• Ochrona środowiska naturalnego – dzięki eliminacji z procesu produkcji malowania produktów farbami poprzez zakup wtryskarki. .

Wartość projektu: 776 270,46 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 378 668,52 zł